ZAKOŃCZENIE KOLEJNEJ EDYCJI KURSÓW
dodany przez Aneta Bator dnia 2018-06-30

ZAKOŃCZENIE KOLEJNEJ EDYCJI KURSÓW

dla uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

 

W okresie od kwietnia do czerwca 2018 r zakończyły się kolejne kursy zorganizowane dla uczniów Technikum nr 7 w ZSKU kształcących się w zawodach fototechnik i technik cyfrowych procesów graficznych.

 

 

Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

 

Kursy były jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

        
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2021