ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH
dodany przez Aneta Bator dnia 2018-09-11

ZAKOŃCZENIE STAŻY ZAWODOWYCH

dla uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

 

W lipcu i sierpniu 2018 r uczniowie klasy IV TCPG/F w ZSKU w Krośnie odbywali wakacyjne staże zawodowe (druga edycja staży). Pracowali i uczyli się w firmach fotograficznych i poligraficznych w Krośnie i okolicach.

Uczniowie otrzymali od pracodawców zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia, które będą dodatkowym atutem na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

Staże trwające 4 tygodnie w lipcu 2018 r ukończyło 7 osób, w sierpniu 3 osoby.

 

Pracodawcy wysoko ocenili wiedzę, umiejętności i kulturę osobistą uczniów naszej szkoły. Cieszymy się, że staże posłużyły nawiązaniu kontaktów z lokalnym rynkiem pracy i rozpowszechnianiu dobrej opinii o ZSKU w środowisku.

Staże były jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2021