Ogłoszenie o naborze na Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych
dodany przez Aneta Bator dnia 2019-01-02

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie 
ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie

„Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

 

Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7
w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

  1. „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych”- dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) oraz dla zawodu F (fototechnik). Kurs obejmuje 54 godziny lekcyjne i będzie się odbywał w pracowni komputerowej ZSKU w Krośnie.

 

Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.

Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu lub sekretariacie szkoły.

           Termin składania formularzy:

od 25 stycznia do 8 lutego 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, który wzbogaca i rozwija wiedzę oraz umiejętności zawodowe!

 

 

szkolny koordynator projektu

Aneta Bator       
       

Copyright © ZSKU KROSNO 2021