Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
  dodany przez Aneta Bator dnia 2019-05-01

  UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

  Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  W kwietniu 2019 r nauczyciele przedmiotów zawodowych: Wiktor Szyndak i Bogdan Skotnicki ukończyli trzysemestralne studia podyplomowe „Grafika komputerowa” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

   

  Z tej formy wsparcia w ramach projektu, skorzystali sami nauczyciele, którzy wzbogacili swoje kwalifikacje, ale przyniosło to również „długofalowe korzyści” dla szkoły i przyszłych roczników uczniów.

   

   

  Studia podyplomowe były jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

   

   

            
         


           

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2021

  Przydatne linki