Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KROŚNIE


  ZAKOŃCZENIE KURSU PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I KSIAG RACHUNKOWYCH
  dodany przez Aneta Bator dnia 2019-05-25

   

  ZAKOŃCZENIE KURSU PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I KSIAG RACHUNKOWYCH

  dla uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  W maju 2019 r zakończył się kolejny (ostatni już) kurs zorganizowany dla uczniów Technikum nr 7 w ZSKU kształcących się w zawodach fototechnik i technik cyfrowych procesów graficznych.

   

  „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych” (54 godziny) prowadzony przez Marcina Bednarza ukończyło 15 uczniów z kl. IV F i IV TCPG.

   

  Uczniowie wykorzystali okazję rozwoju swoich zainteresowań i z pewnością zwiększyli swoje szanse na wymagającym rynku pracy.

   

  Kursy były jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

            

       

  UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
  dodany przez Aneta Bator dnia 2019-05-01

  UKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

  Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  w ramach projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  W kwietniu 2019 r nauczyciele przedmiotów zawodowych: Wiktor Szyndak i Bogdan Skotnicki ukończyli trzysemestralne studia podyplomowe „Grafika komputerowa” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

   

  Z tej formy wsparcia w ramach projektu, skorzystali sami nauczyciele, którzy wzbogacili swoje kwalifikacje, ale przyniosło to również „długofalowe korzyści” dla szkoły i przyszłych roczników uczniów.

   

   

  Studia podyplomowe były jednym z elementów realizowanego we współpracy z Urzędem Miasta Krosna projektu „Kształcenie Zawodowe Szansą Rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

   

   

            

       

  Ogłoszenie o naborze na Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych
  dodany przez Aneta Bator dnia 2019-01-02

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie 
  ogłasza nabór uczniów Technikum Nr 7 do udziału w projekcie

  „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”

   

  Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” oraz „Harmonogramem realizacji form wsparcia”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły (w zakładce projektu) oraz tablicy ogłoszeń (parter, przy salce gimnastycznej).

  Obecnie ogłaszamy nabór uczennic/uczniów Technikum Nr 7
  w Krośnie do niżej wymienionych form wsparcia:

  1. „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej i ksiąg rachunkowych”- dla zawodu TCPG (technik cyfrowych procesów graficznych) oraz dla zawodu F (fototechnik). Kurs obejmuje 54 godziny lekcyjne i będzie się odbywał w pracowni komputerowej ZSKU w Krośnie.

   

  Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w biurze projektu – budynek ZSKU w Krośnie ul. Czajkowskiego 49 - pokój B 305.

  Szczegółowych informacji udziela koordynator szkolny  – Aneta Bator

  Osoby zainteresowane udziałem w tej formie wsparcia mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu lub sekretariacie szkoły.

             Termin składania formularzy:

  od 25 stycznia do 8 lutego 2019 r.

  Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie, który wzbogaca i rozwija wiedzę oraz umiejętności zawodowe!

   

   

  szkolny koordynator projektu

  Aneta Bator         

                  

  Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Czajkowskiego 49

  tel: 13-43-688-21, fax.13-43-224-73

  email: zespol@cku.krosno.pl

   

   

  Copyright © ZSKU Krosno 2021

  Przydatne linki